COMUNICAT OFICIAL

Benvolgudes i Benvolguts,

 

Ens dirigim a vosaltres per informar-vos que, malauradament i molt al nostre pesar, la continuïtat del Festival Insòlit, almenys en el format en què s’ha desenvolupat fins ara, no està assegurada.

 

 

La complexa situació actual causada pel virus Covid-19 i enfront d’un escenari global que canvia dia a dia, hem pres la difícil decisió de deixar aquesta propera edició de l’Insòlit en pausa i repensar el format per adaptar-nos a les noves i, esperem, temporals condicions.

 

Aquesta situació, tot i ser el detonant, no fa més que sumar-se a una condició molt més fonamental i que fa temps que el festival arrossega, la manca de finançament. Malgrat això, treballem conjuntament amb totes les institucions col·laboradores i estem cercant la manera d’assegurar la continuïtat i viabilitat futura.

 

 

Mentrestant, estem preparant un Insòlit 2020 de transició, que s’adapti a la situació actual i que no comprometi la feina, la salut ni els recursos econòmics de ningú. És per això que enguany, a diferència del que s’ha fet a les passades edicions, no es convocarà concurs per seleccionar les intervencions. Disposem del suport de l’Ajuntament de Palma, el Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i altres agents que, sumant esforços, de ben segur ajudaran a fer possible una edició de trànsit.

 

Des de l’equip de l’Insòlit volem donar les gràcies de tot cor als milers de persones, professionals, institucions i empreses que ens heu acompanyat en cada edició, i aprofitem també per enviar paraules d’ànim que ajudin a superar aquests moments de dificultat. Deixem que aquestes setmanes la cultura i la creativitat ens acompanyin i ens permetin viatjar i descobrir altres universos sense sortir de casa.

 

Estem convençuts que ben aviat podrem retrobar-nos gaudint plegats de la cultura.  

 

Els organitzadors,

COMUNICADO OFICIAL

Estimadas y estimados,

 

Nos dirigimos a vosotros para informaros que, lamentablemente y muy a nuestro pesar, la continuidad del Festival Insòlit, al menos en el formato en que se ha desarrollado hasta ahora, no está asegurada.

 

 

La compleja situación actual causada por el virus Covid-19 y frente a un escenario global que cambia cada día, hemos tomado la difícil decisión de dejar la próxima edición del Insòlit en pausa y repensar el formato para adaptarnos a las nuevas y, esperemos, temporales condiciones.

 

Esta situación, a pesar de ser el detonante, no hace más que sumarse a una condición mucho más fundamental y que hace tiempo que el festival arrastra, la falta de financiación. A pesar de ello, trabajamos conjuntamente con todas los instituciones colaboradoras y estamos buscando la manera de asegurar la continuidad y viabilidad futura.

 

 

Mientras tanto, estamos preparando un Insòlit 2020 de transición, que se adapte a la situación actual y que no comprometa el trabajo, la salud ni los recursos económicos de nadie. Es por eso que este año, a diferencia de lo que se ha hecho en las pasadas ediciones, no se convocará concurso para seleccionar las intervenciones. Disponemos del apoyo del Ayuntamiento de Palma, el Colegio Oficial de Arquitectos de las Illes Balears, la Universidad de les Illes Balears y otros agentes que, sumando esfuerzos, estamos convencidos ayudaran a hacer posible una edición de transición.

 

Desde el equipo del Insòlit queremos dar las gracias de todo corazón a las miles de personas, profesionales, instituciones y empresas que nos habéis acompañado en cada edición, y aprovechamos también para enviar palabras de ánimos que esperemos ayuden a superar estos momentos de dificultad. Dejemos que estas semanas la cultura y la creatividad nos acompañen y nos permitan viajar y descubrir otros universos sin salir de casa.

 

Estamos convencidos que pronto podremos reencontrarnos y disfrutar juntos de la cultura.

 

Los organizadores,