Living Coral

Conjuntos Empáticos

Living Coral és una proposta d’arquitectura pneumàtica, en tons marins, que simula l’atmosfera d’un coral, en la qual els visitants poden entrar, asseure’s en les zones toves facilitades i decorar la membrana amb un paisatge marí, generant-se així una obra col·lectiva realitzada per tots els assistents. Aquest espai de trobada s’entén així com entorn convergent, en el qual els usuaris poden circular o parar-se, establint vincles visuals o verbals. Reivindiquem aquest espai colonitzat com un entorn a recuperar per al seu moviment i acció, capaç de reunir diversos usos.