La catenaria y el arco

Santiago del Águila & Manuel Bouzas 

1. Can Balaguer s’organitza entorn d’un pati compost per una successió d’arcs de pedra. 

2. Ens interessen aquests arcs. 

3. Proposem contraposar a l’arc amb la seva geometria inversa, la catenària.

4. Una lluita contra la gravetat, mentre que l’altra la utilitza al seu favor. 

5. Una pesa, mentre que l’altra és lleugera. 

6. Una es comprimeix, mentre que l’altra s’estira. 

7. Una és sòlida, mentre que l’altra és transparent. 

8. Una dóna ombra, mentre que l’altra llança color. 

9. Una neix del sòl, mentre que l’altra ho fa des del cel. 

10. Una ja estava aquí́, mentre que l’altra, encara no. 

11. La catenària i l’arc