Eclipse

Martillo Neumático

Contradir la naturalesa d’un pati
Determinant que aquest estarà cobert.

Contradir la tectònica dels seus arcs
Despenjant una lleugera membrana.

Contradir la blancor de la seva llum,
Projectant una gran ombra.

Contradir-nos a nosaltres mateixos,
Fent gravitar una massa d’aire en l’aire.

Contradir l’espai,
Omplint-lo amb un cos buit.

La proposta Eclipsi es construeix d’aquesta manera
Com a antítesi matèrica del buidatge d’una construcció.