PATI CAN BALAGUER

Carrer de la Unió, 3

Propietat: Ajuntament de Palma

 

Edifici també conegut amb el nom de cal Marquès del Reguer i can Blanes. El segle XVI fou de la família Sanglada, que entroncà el s. XVIII amb els Amar de Montaner (marquesos del Reguer). Mateu Gual-Sanglada hi promogué una reforma, abans de la seva mort, esdevinguda el 1730. Després d’un plet, s’instal.laren al casal els marquesos del Reguer. El segon marquès del Reguer, Josep Amar de Montaner i Sanglada, mort el 1775, patrocinà una altra reforma de la casa. Dona Isabel Amar de Montaner, esposa del comte de San Simón, aportà al matrimoni aquesta casa i el títol marquesal del Reguer. A mitjans segle XIX Jordi de San Simon i Montaner, propietari aleshores, va vendre el casal a Antoni Blanes, comerciant originari d’Artà que féu gran fortuna a Amèrica. Els Blanes reformaren l’edifici. En aquestes obres es cegaren dos trams del pati. Fins aleshores devia ser el més gran de tota la ciutat.

 

El segle XX aquest casal passa a ser del músic Josep Balaguer, qui el deixa a l’Ajuntament quan ell mor perquè sigui la seu del Cercle de Belles Arts de Mallorca.

Comparteix-me!

[indeed-social-media sm_list=”fb,tw,goo,li,email,whatsapp” template=”ism_template_22″ disable_mobile=”0″ print_total_shares=”0″ display_tc_label=”0″ display_tc_sublabel=”0″ tc_theme=”light”]

REDESCOBREIX ALTRES PATIS!