AVÍS LEGAL

Titularitat de la web

Aquest Portal, és titularitat de La Insòlita – plataforma d’accions culturals, amb CIF G57951154, domicili C. Hostal de Santanyí, 3. Esc 2, 2o-1a 07002 Palma (Illes Balears).

 

Condicions d’ús de la web

Mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privacitat us comprometeu a utilitzar aquesta pàgina web i els serveis oferts de forma lícita, d’acord amb el disposat en aquestes clàusules i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de tercers o que pugui danyar o produir un ús anormal de la pàgina web o dels serveis prestats per ella.

 

Formularis web

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la Insòlita – plataforma d’accions culturals en el registre de l’activitat de tractament habilitat a l’efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol- licitades són necessàries per complir amb la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.

La Insòlita és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d’adreçar per escrit a: La Insòlita C/ Hostal de Santanyi 3. Esc 2, Planta 2 1ª 07002 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la Insòlita es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat dels fitxers.

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

 

Utilització de la web

L’ús d’aquesta pàgina web es realitza sota el propi risc de l’usuari; per tant, la INSÒLITA, no es responsabilitza de possibles danys derivats d’interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l’entitat pública esmentada; de retards o bloqueigs en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al seu centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al programari o maquinari dels usuaris.

D’igual manera, la INSÒLITA no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Tampoc no respondrà dels danys i perjudicis causats per l’ús o mala utilització del contingut de la web ni per les conseqüències que puguin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que puguin aparèixer en aquesta pàgina proporcionats per tercers.

 

Relacions contractuals

El mer accés a la pàgina no suposa en cap cas l’existència d’una relació contractual entre l’usuari i la INSÒLITA.

En conseqüència, la INSÒLITA no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar-se de la falta de veracitat, del caràcter incomplet, de la falta d’actualització i/o de la imprecisió de les dades o informacions facilitats a la web.

 

Continguts de la web i enllaços

La INSÒLITA es reserva la facultat de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment la informació exposada a la pàgina web, per la qual cosa us aconsellam que reviseu periòdicament aquesta pàgina per estar al corrent dels canvis efectuats.

El portal no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts aliens que es transmeten, allotgen o els que faciliten l’accés des de la web, ja que no està obligat a controlar amb caràcter previ si l’esmentat enllaç compleix amb la legalitat vigent. Tampoc no garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l’usuari, excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

Aquelles entitats que, amb autorització prèvia del titular del lloc web, pretenguin establir un enllaç amb aquesta pàgina web hauran de garantir que permet únicament l’accés a aquesta pàgina o servei, però que no realitza reproducció dels seus continguts i serveis.

 

Suspensió temporal de l’accessibilitat de la web

La INSÒLITA es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat d’avís previ, l’accessibilitat de la seva pàgina web per la necessitat eventual d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora, sense que això pugui suposar cap responsabilitat de la INSÒLITA sobre això.

 

El disseny del portal i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a la La INSÒLITA i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.